Foredragsholdere

Årets foredragsholdere:

"We are on the edge of taking a quantum leap in consciousness and the physics is there to back it up, the science is there to back it up… If we change consciousness we can change the physical world in which we live."

- James Gilliland

 

James Gilliland, USA (skype)

 

James er grunnlegger av ECETI (enlightened contact with extra terrestrial intelligence) som har sin hoved base på ECETI ranchen i Washington State.

Området i nærheten av Mt. Adams og Trout Lake der ranchen ligger er verdens kjent for utenomjordisk aktivitet.

 

James er en minister, rådgiver, en kjent internasjonal foredragsholder, en bestselger forfatter av bøker som; Reunion with Source, Becoming Gods, The Ultimate Soul Journey and Anunnaki Return - Star Nations and the Days to Come. Disse bøkene er tilgjengelige på lulu.com and amazon.com som paperback og ebook versjoner.

 

James har deltatt i Contact Has Begun, His Story, The History Channel, UFOs then and now, UFO hotspots, ABC, Fox News, BBC Danny Dyer Special, Paranormal State, ECETI Ranch a Documentary, og filmen Thrive som alle har utmerket James og ECETI som han er grunnleggeren av.

 

Han har deltatt i flere aktuelle radio programmer som coast to coast og Jeff Rense mm, og han er også for å nevne vert for radio showet As You Wish Talk Radio, www.bbsradio.com

 

Han er en fasilitator for flere av østens disipliner; en visjonær som er dedikert til oppvåkningen og healingen av menneskeheten og Jorden, og underviser i virkeligheten om høyere dimensjoner fra egen erfaring.

 

http://www.eceti.org/

http://www.privateinvitationeceti.com

youtube channel

 

-You cannot pass the barrier into the 5th dimension unless you have an open mind, loving heart and pure intent. This is also the prerequisite for contact with the Spiritually and Technologically advanced Off Worlders, Ascended Masters and those advanced beings within the Inner Earth.

 

What if you become love, joy, find total acceptance and appreciation within? What would happen to seeking, leaking your energy like a battery, how self empowering would that be - to go within and find yourself? The true self - not the social programmed self. You would be free, you will look around you and ask do I really need all this stuff?

 

Do I want to surround myself with what now feel to be zombies? Do I really want to be part of this herd and is this herd sustainable? Am I frequency specific to my surroundings or do I need to make a change? Am I being supported and fed spiritually?

 

Then, sadly, most will wake up in the morning, go to their cubicles and fall right back into the herd of zombie consumers.

Yet some will not.....

Those are the ones we are looking for. Those are the ones the liberation of Earth is depending on.

 

- James Gilliland

____________________________________________________________

“I held hands with aliens as I was led on board an alien craft in 1988 along a highway in Northern British Columbia Canada. I spent three hours with Tall Blond humanoid aliens/extraterrestrials/star beings/ Great Ancestors, as they shared information with me regarding who they were. Some of this information was warnings about the future of our planet. These Tall Blond extraterrestrials taught me a great deal and through my book, videos, blog, seminars and speaking engagements I hope to share as much as possible with the public about these encounters that have been taking place since my birth.”

- Miriam Delicado

Miriam Delicado, CANADA (skype)

 

Er en anerkjent utenomjordisk kontakt. Hun er forfatter av boken ”Blue Star Fulfilling Prophecy” der hun i detalj deler sine kontakerfaringer med ”The Tall Blond’s” eller ”Great Ancestors”

 

Miriam har deltatt på Hisyory Channels UFO Hunters, Coast to Coast radio og alternative mediaprogrammer rundt om i verden.

 

Fra barndommen av har Miriam vært i kontakt med andre verdener og livsformer fra andre dimensjoner enn vår egen dimensjon på Jorden. Gjennom en fysisk kontakt med ”The Tall Blonds” i 1988 fikk hun innsikter og informasjon fra dem om hvem vi i virkeligheten er, og hva som er hensikten med livet på planeten Jorden.

 

Opplevelsene og informasjonen som Miriam deler er direkte fra en fysisk opplevelse. Hun husker dette og andre møter i detaljer uten bruk av hypnose.

 

Som et medmenneske fokuserer for tiden Miriam seg på å arbeide med urbefolkningen. Hun er en talsperson for å beskytte og bevare deres kunnskap og den urgamle måten å leve på.

 

http://bluestarprophecy.com/

https://www.youtube.com/user/alienbluestar

http://bluestarprophecy.com/media/podcasts/

http://bluestarprophecy.com/blog/miriams-daily-messages-2017/

 

Miriam's bok "Blue Star Fulfilling Prophecy"

 

-Miriam embarks on a journey into a world of secret governments, Clones, Russian Psychic Army recruiters, the Ancient Hopi People and Alien encounters.

 

Her path leads to the discovery of the family secret; her father is somehow involved with the Blond Aliens and has been since before her birth.

 

The truth that Aliens exist is only the beginning. Learn how they are connected to our world, to humanity and why they are contacting the people of Earth today.

 

They share warnings about a possible future in which our existence as a species is at risk.

 

The journey leads Miriam back to her hometown where both her sister and her remember an event in 1970 where the aliens gave Miriam a gift to bury. They both remember they were to keep it hidden from their father.

 

Pieces of this great puzzle are explained from why the book was written to how each family member feels about my contact. Sharing some of the messages the Tall Blond aliens asked Miriam to tell the world.

 

Blue Star Fulfilling Prophecy is now FREE to DOWNLOAD in PDF HERE.

____________________________________________________________

" The shift is now. You choose your new reality everyday"

- Solreta Antaria

Solreta Antaria, AUSTRALIA (skype)

 

Working Internationally, Solreta is best know as an ET Communicator, who also speaks Star Language. Clairvoyant from a young age, Solreta has long been aware of other realities and is also an ET/UFO Experiencer. Today she helps many people connect to the ET's and Inter-dimensional Beings working with them.

 

Solreta has an Adv Dip in health Sciences & is a Psychic, Hypnotherapist, Kinesiologist, Author, Teacher and YouTube Channel Host.

Solreta currently lives in Melbourne, Australia

 

For more information and examples of her work, please check out the links below:

 

http://www.solretapsychicreadings.com

http://www.ecetiaustralia.org

https://www.youtube.com/channel/UCpCX1QzHA73kjE207lvXfEw

https://www.facebook.com/solreta.antaria.1

- Min oppgave og "misjon" føles å være å opplyse om ufo- fenomenets dypere, åndelige eller kosmiske karakter og opphav, og ellers å opplyse om den åndelige, bakenforliggende virkeligheten gjennom egne inspirasjoner, "underbevisste kontakter" og vidrebringe, samt oversette passende informasjon jeg finner bl.a. på nettet.

_______________________________________________

Rune Øverby, NORGE

 

Rune har i mange år fordypet seg både i Martinus Kosmologi samt alt som har med det utenomjordiske å gjøre. Han har i årenes løp holdt mange foredrag om emnet, i tillegg til å oppsøke og intervjue personer både i Norge og Sverige som har hatt kontakt med utenomjordiske. Dessuten har han over lang tid bygget opp et omfattende nettsted med mye interessant informasjon.

 

Rune er en anerkjent og ettertraktet foredragholder rundt temaet åndelighet og utenomjordisk kontakt.

 

Han har forsket på fenomenet i ca 36 år, siden barne/ungdomsårene.

 

Rune har skrevet 2 bøker. "En Ny Tidsalders Fødsel" som kom i 1998 som er et resultat av inspirasjon fra høyere plan og fra telepatiske kommunikasjon og ble gitt som impulser via kontakten beskrevet over. Det er delvis en samlebok fra andre bøker og forfattere i norge/DK som var utgitt samt en del egne ting som jeg hadde innvevd i stoffet

 

Den andre boka "Jordens Fjernhistorie i et nytt lys" kom ut i 2000. Den er basert på informasjon fra den fysiske romkontakten "Semjase" og hennes formidlinger til Meier i sveits og ellers Runes videre forskning i denne informasjonen.

 

http://www.galactic-server.com/rune/

 

__________________________________________________

Siviløkonom Hans Gaarder har mange års praksis med etterforskning fra det offentlige (Kredittilsynet - nå Finanstilsynet) før han etablerte seg som frittstående forsker med undertrykt informasjon som spesialfelt. Dette er informasjon av samfunnsmessig viktighet som tradisjonelt er blitt fortiet av media, myndigheter og akademia. Innsikt i denne materien kan beskrives som at «Selv om virkeligheten overgår fantasien, så er det likevel virkeligheten."

Hans Gaarder, NORGE

 

Hans Gaarder er utdannet siviløkonom og mangeårig skribent på nettstedet nyhetsspeilet.no.

 

Han er mangeårig foredragsholder om utenomjordisk liv og har blant annet presentert Cosmic Disclosure på den store internasjonale UFO-konferansen i Bergen i 2012.

Finnes det intelligent liv andre steder enn på Jorden? Svaret er JA, men et omfattende apparat har lenge vært i sving for å holde det skjult for oss.

Hans Gaarder har mange års erfaring med svært krevende etterforskning i det offentlige (Kredittilsynet - nå Finanstilsynet). Ved å benytte etterforskningskompetanse og -metodikk i kombinasjon med innsikt i den vestlige verdens skjulte maktstrukturer har det vist seg mulig å avdekke og formidle mye viktig informasjon som skjult makt har lyktes i å holde skjult i lang tid, ikke minst informasjon om utenomjordiske besøk.

Hans Gaarder er en jordnær person med et åpent sinn og er grundig i å sjekke, kryssjekke, vurdere og kvalitetssikre informasjon før det ev. publiseres. Mottoet om at «Selv om virkeligheten overgår fantasien, så er det likevel virkeligheten» er fremkommet som en beskrivelse av mye av den undertrykte ukjente informasjonen.

Noen ganger byr virkeligheten på den beste underholdningen.

 

http://www.nyhetsspeilet.no/author/hans/

http://www.hansgaarder.info/

__________________________________________________

Panelsamtale

 

Tatjana Ulvehjerte

ET kontakt/experiencer. Intuitiv empat/Clearsentient. Starseed og grunnlegger av etcn.no, Sjaman, Healer, spirituell rådgiver og visjonær. Studert og praktisert østens filosofi og visdom. Arbeider daglig med kontakten til multidimensjonale virkeligheter.

 

 

 

 

 

Tove Gunn Gulliksen

Har studert alternativ og esoterisk viten siden 1976. ET kontakt/experiencer, ildsjel for Gaia Harmoni de siste 11 år. Redaktør for Gaia nytt.

 

 

 

Stein Erik Høgberg

Svært belest om temaet med lang spirituell erfaring. Han har brukt store deler av livet til studier av esoterisk viten og mystiker tradisjonene.

 

 

 

 

 

Rune Øverby

Har i mange år fordypet seg både i Martinus Kosmologi samt alt som har med det utenomjordiske å gjøre. Han er en mangeårig foredragsholder om emnet, og har over lang tid bygget opp et omfattende nettsted med mye interessant informasjon.

 

 

 

Knut Aasheim

Har skrevet “Stjernefolket blandt oss”. Knut arbeider for tiden svært mye med jordens energilinjer og jordens healing. Han har vært en viktig inspirasjonskilde for mange Starseeds.

.